DISCLAIMER & COPYRIGHT

ALGEMEEN

Het onderstaande is van toepassing op al onze webpagina's. Door deze webpagina's te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

PRIVACY VERKLARING

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, uw bestelling te verwerken of een andere opdracht voor u te verwezenlijken. Wij streven ernaar uw gegevens met zorg te behandelen en niet aan derden ter beschikking te stellen. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Kunsthandel Th. Laurentius aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

BESCHIKBAARHEID

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina's zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op deze website berust bij Kunsthandel Th. Laurentius of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kunsthandel Th. Laurentius. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Kunsthandel Th. Laurentius.